جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرتق در لغت نامه دهخدا

آرتق

[تِ] (اِخ) نام ايستگاهي در حدود ايران و روس که از آب گلريز آبياري مي شود.

کلمات مشابه