جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرتاکزرسس در لغت نامه دهخدا

آرتاکزرسس

[کِ زِ سِ] (اِخ) نامي که يونانيان به اردشير درازدست داده اند.

کلمات مشابه