جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرتابان در لغت نامه دهخدا

آرتابان

(اِخ) اردوان.

کلمات مشابه