جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرت در لغت نامه دهخدا

آرت

[رَ] (اِ) نام پرنده اي. || مِرفَق. آرنج. آرج. وارن. بندگاه ساعد و بازو. آرن. رونکک و بعيد نيست که به اين معني مصحف آرن باشد. و رجوع به آرج شود.

کلمات مشابه