جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرپه در لغت نامه دهخدا

آرپه

[پَ / پِ] (ترکي، ص) باريک.

کلمات مشابه