جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرپا در لغت نامه دهخدا

آرپا

(اِخ) نام آب راهه و رافده اي در قفقاز که به رود اَرَس پيوندد.

کلمات مشابه