جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراییدن در لغت نامه دهخدا

آراییدن

[دَ] (مص) آراستن.

کلمات مشابه