جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراینده در لغت نامه دهخدا

آراینده

[يَ دَ / دِ] (نف) آنکه آرايش دهد.

کلمات مشابه