جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرایشگر در لغت نامه دهخدا

آرایشگر

[يِ گَ] (ص مرکب) زاين. مزيِّن. مشّاطه. || سلماني. گرّاي.

کلمات مشابه