جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرایش گاه در لغت نامه دهخدا

آرایش گاه

[يِ] (اِ مرکب) آنجا که آرايش کنند. || دکان سلماني.

کلمات مشابه