جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرایش کننده در لغت نامه دهخدا

آرایش کننده

[يِ کُ نَنْ دَ / دِ] (نف مرکب) زاين. آرايشگر.

کلمات مشابه