جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرایشکار در لغت نامه دهخدا

آرایشکار

[يِ] (ص مرکب) آرايشگر.

کلمات مشابه