جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرایش خورشید در لغت نامه دهخدا

آرایش خورشید

[يِ شِ خوَرْ / خُرْ](اِخ) نام نوا و لحن اول است از جملهء سي لحن باربد :
چو زد زآرايش خورشيد راهي
در آرايش بدي خورشيد ماهي.نظامي.
|| (ترکيب اضافي، اِ مرکب) مجازاً، خط عارض خوبان.

کلمات مشابه