جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آران در لغت نامه دهخدا

آران

(اِخ) نام مرکز خرّهء کويرات کاشان، و خر و الاغ هاي آنجا از نوعي بزرگ باشد چون استري :
خواني دو سه آراست که آرايش آن بود
يک کلهء گاو و دو سه دست خر آران.
شفائي.
بمعني ولايت اَرّان نيز آورده اند. رجوع به ارّان شود.

کلمات مشابه