جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب پخته در لغت نامه دهخدا

آب پخته

[پُ تَ / تِ] (اِ مرکب) آش اماج. || آب سرد. آب سر. || (ن مف مرکب) جوشانيده.

کلمات مشابه