جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آران در لغت نامه دهخدا

آران

(اِ) آرنج. آرن. وارن. رونکک. مرفق.

کلمات مشابه