جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرامیان در لغت نامه دهخدا

آرامیان

(اِخ) شعبه اي از نژاد سامي، فرزندان آرام، پنجمين پسر سام، ساکن سوريه و بين النهرين.

کلمات مشابه