جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرامی در لغت نامه دهخدا

آرامی

(ص نسبي) منسوب به آرام، فرزند پنجم سام.
-زبان آرامي؛ لهجه اي از زبان ساميان بدوي مشرق فرات.
- قوم آرامي؛ آراميان.

کلمات مشابه