جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرامنده در لغت نامه دهخدا

آرامنده

[مَ دَ / دِ] (نف) مطمئن.

کلمات مشابه