جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرام ناهارائیم در لغت نامه دهخدا

آرام ناهارائیم

(اِخ) (بمعني شام ميان دو شط) نام باستاني که به بين النهرين ميداده اند. الجزيره.

کلمات مشابه