جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرام گرفته در لغت نامه دهخدا

آرام گرفته

[گِ رِ تَ / تِ] (ن مف مرکب) ساکن :
بازآمده اي تا بنمائي و بشوري
در شور ميار اين دل آرام گرفته.اميرخسرو.

کلمات مشابه