جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرام کردن در لغت نامه دهخدا

آرام کردن

[کَ دَ] (مص مرکب)آرامانيدن. آرمش دادن. آرامش دادن. آرام بخشيدن. تسکين.

کلمات مشابه