جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرامش یافتن در لغت نامه دهخدا

آرامش یافتن

[مِ تَ] (مص مرکب) آرام شدن. آرام گرفتن.

کلمات مشابه