جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرامش دادن در لغت نامه دهخدا

آرامش دادن

[مِ دَ] (مص مرکب) آرام کردن.

کلمات مشابه