جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرامش جو در لغت نامه دهخدا

آرامش جو

[مِ] (نف مرکب)آرامش جوي. آنکه طالب آرامش است. آرامش خواه. آرامش طلب.

کلمات مشابه