جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرامشاه در لغت نامه دهخدا

آرامشاه

(اِخ) نام پادشاهي مغولي در دهلي (607 - 608 ه . ق.).

کلمات مشابه