جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرام سوز در لغت نامه دهخدا

آرام سوز

(نف مرکب) مخل و بهم زنندهء آسايش :
بگريه دايه را گفتا چه روز است
تو گوئي آتشي آرام سوز است.
(ويس و رامين).

کلمات مشابه