جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرامدن در لغت نامه دهخدا

آرامدن

[مِ دَ] (مص) آرَمِدَن. آرميدن.

کلمات مشابه