جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرام خاطر در لغت نامه دهخدا

آرام خاطر

[مِ طِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) مايهء سکون خاطر.

کلمات مشابه