جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب بینی در لغت نامه دهخدا

آب بینی

[بِ بي] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) مخاط. مُرگ. خلم.

کلمات مشابه