جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرام بن در لغت نامه دهخدا

آرام بن

[بَ] (اِ مرکب) باغي ميان شهر و قصبه و يا ده. باغ ملي. باغ شهرداري. باغ بلديه. آرام.

کلمات مشابه