جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرام بخشی در لغت نامه دهخدا

آرام بخشی

[بَ] (حامص مرکب)چگونگي و صفت آرام بخش.

کلمات مشابه