جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آرام بخش در لغت نامه دهخدا

آرام بخش

[بَ] (نف مرکب) مُسَکِّن.

کلمات مشابه