جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب بینی در لغت نامه دهخدا

آب بینی

(حامص مرکب) عمل آب بين.

کلمات مشابه