جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراکس در لغت نامه دهخدا

آراکس

(اِخ) نام قديم رودخانه اي در ايران بطول 700 هزار گز که از نزديکي تخت جمشيد گذشته و برود مدوس پيوسته بخليج فارس مي ريخته است. || نام رودخانه اي در مرز ايران به آذربايجان که برود کر پيوندد. رود ارس.

کلمات مشابه