جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراک در لغت نامه دهخدا

آراک

(اِ) جزيره. و ظاهراً مصحف آداک است.

کلمات مشابه