جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراقوا در لغت نامه دهخدا

آراقوا

[قَ] (معرب، اِ) سياهک. (برهان). گندم سنگ. رجوع به اَراقوا شود.

کلمات مشابه