جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراض در لغت نامه دهخدا

آراض

(ع اِ) جِ اَرض.

کلمات مشابه