جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب بین در لغت نامه دهخدا

آب بین

(نف مرکب) آب شناس.

کلمات مشابه