جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراسته کننده در لغت نامه دهخدا

آراسته کننده

[تَ / تِ کُ نَنْ دَ / دِ](نف مرکب) آراينده. مزيِّن. پيراينده.

کلمات مشابه