جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراسته کردن در لغت نامه دهخدا

آراسته کردن

[تَ / تِ کَ دَ] (مص مرکب) تزيين. آراستن. تقيين. قبن. تمويه.
- خويشتن را آراسته کردن؛ تصنع.

کلمات مشابه