جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراستنی در لغت نامه دهخدا

آراستنی

[تَ] (ص لياقت) از در آراستن. درخور آراستن. که آراستن آن ضروري است. که آراستن آن واجب است.

کلمات مشابه