جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراستگی در لغت نامه دهخدا

آراستگی

[تَ / تِ] (حامص) چگونگي و حالت و صفت آراسته.

کلمات مشابه