جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آراستک در لغت نامه دهخدا

آراستک

[تَ] (اِ) پرستوک.

کلمات مشابه