جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب بوری در لغت نامه دهخدا

آب بوری

[بِ بو] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) دوائي است که زنان با آن رنگ موي گيسوان بگردانند برنگ خرمايي روشن.

کلمات مشابه